FISKÁLNE RIEŠENIA

FISKÁLNE TLAČIARNE MINIPOKLADNEFiskálne tlačiarne

Obchodné prevádzky, reštauračné zariadenia

Minipokladne

Kompexné riešenie pre všetky účely, výkonná profesionalita

Dôležité informácie ohľadom zmien pri používaní registračných pokladníc od 1.1.2012

Zákon č. 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice vstúpil do platnosti 1.9.2008. Bol to začiatok prechodného obdobia, počas ktorého bolo možné evidovať tržby buď podľa vyhlášky MF SR č. 55/1994 alebo podľa zákona č. 289/2008 Z.z. 1.1.2012 konči toto prechodne obdobie a od toho času evidencia tržieb podlieha výlučne zákonu č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a fiskalizácia bude povinná.

Najdôležitejšie zmeny sú:
- pokladnice musia byť vybavené fiskálnou pamäťou a musia byť zaplombované
- kontrolné pásky v pokladniciach budú nahradené elektronickým kontrolným záznamom
- všetky príjmy peňazí v hotovosti u podnikateľa, ktorý používa registračnú pokladnicu, je potrebné zaregistrovať v registračnej pokladnici
- podnikateľ je povinný zabezpečiť pravidelnú údržbu pokladnice
- zaniká pojem mesačná uzávierka, a okrem dennej uzávierky sa vyhotovujú, tzv. intervalová a prehľadová uzávierka

Ako Vám môže pomôcť firma B.A.SYSTEM

Naša firma Vám zabezpečí optimálne riešenie vhodné pre Vaše účely. Poskytujeme široký sortiment registračných fiskálnych tlačiarní, alebo komplexné riešenie "všetko v jednom" fomou minipokladníc zahŕňajúcich osobný počítač s dotykovým displayom s nainštalovaným operačným systémom a so zabudovanou termo tlačiarňou...

Ďalej Vám podľa potreby zabezpečíme
- inštaláciu fiskálneho zariadenia
- zaškolíme Váš personál
- postkytneme Vám pravidelný servis v intervaloch stanovených zákonom
- zabezpečíme záručný a pozáručný servis fiskálnych zariadení
- dodáme Vám akýkoľvek spotrebný materiál vrátane farbiacich pások a papieru...

logo_black

Kontaktujte nás

tel.: 031/55 21 340
mobil: 0903 488 015