fiskalizacne riesenia pre vsetkych
registracne_pokladne minipokladne

Široký sortiment fiskálnych tlačiarní

 • EASY-POS.2010
 • FT4000
 • FM41

Minipokladne

 • MINI-POS PS3100
 • ALL-IN-POS PS5001

- Dôležité informácie ohľadom zmien pri používaní registračných pokladníc od 1.1.2012.

Zákon č. 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice vstúpil do platnosti 1.9.2008. Bol to začiatok prechodného obdobia, počas ktorého bolo možné evidovať tržby buď podľa vyhlášky MF SR č. 55/1994 alebo podľa zákona č. 289/2008 Z.z.
1.1.2012 konči toto prechodne obdobie a od toho času evidencia tržieb podlieha výlučne zákonu č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a fiskalizácia bude povinná.
najdôležitejšie zmeny sú:

 • pokladnice musia byť vybavené fiskálnou pamäťou a musia byť zaplombované,
 • kontrolné pásky v pokladniciach budú nahradené elektronickým kontrolným záznamom,
 • všetky príjmy peňazí v hotovosti u podnikateľa, ktorý používa registračnú pokladnicu, je potrebné zaregistrovať v registračnej pokladnici. Takto sa musí registrovať aj tržba, ktorou je platba prijatá ako preddavok a okrem toho aj príjem peňazí ako vklad do pokladnice,
 • podnikateľ je povinný zabezpečiť pravidelnú údržbu pokladnice,
 • zaniká pojem mesačná uzávierka, a okrem dennej uzávierky sa vyhotovujú, tzv. intervalová a prehľadová uzávierka,
Zákon č. 289/2008 si môžete prečítať tu...

- Treba meniť fiskálne zariadenie v každom prípade?

Niektoré fiskálne tlačiarne a certifikované pokladnice, ktoré sú v predají od 1.9.2008 spľňajú podmienky stanovené zákonom č. 289/2008 Z.z. To, či Vaše zariadenie budete môct naďalej používať bez akýchkoľvech úprav aj po 1.1.2012 môžete zistiť v nasledovných zoznamoch o registrovaných zariadeniach:

zoznam certifikovaných fiskálnych tlačiarní...

zoznam certifikovaných fiskálnych pokladníc...

Ak sa nenachádza registračná pokladňa - fiskálna tlačiareň v hore uvedených zoznamoch ste povinný zabezpečiť novú registračnú pokladňu pre Vaše podnikanie!

- Ako Vám môže pomôcť firma B.A.SYSTEM

Naša firma Vám zabezpečí optimálne riešenie vhodné pre Vaše účely. Poskytujeme široký sortiment registračných fiskálnych tlačiarní, alebo komplexné riešenie "všetko v jednom" fomou minipokladníc zahŕňajúcich osobný počítač s dotykovým displayom s nainštalovaným operačným systémom a so zabudovanou termo tlačiarňou...
Ďalej Vám podľa potreby zabezpečíme

 • inštaláciu fiskálneho zariadenia,
 • zaškolíme Váš personál
 • postkytneme Vám pravidelný servis v intervaloch stanovených zákonom,
 • zabezpečíme záručný a pozáručný servis fiskálnych zariadení,
 • dodáme Vám akýkoľvek spotrebný materiál vrátane farbiacich pások a papieru...

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom akýchkoľvek otázok, radi Vám odpovieme a poradíme.

Home │ Kontakt
kontakt

kontaktujte nás na telefonných číslach:

tel.: 031/5521340
mobil: 0903 488015

FISKÁLNE TLAČIARNE

MINIPOKLADNE